การซื้อซ้ำในแผนบาลานซ์ทีม


การบริโภคสินค้า และการซื้อซ้ำ

ใน การทำธุรกิจเครือข่ายนั้น นอกจากจะสร้างรายได้ โดยการขยายเครือข่ายแล้ว ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง และมั่นคงก็คือ สมาชิกในเครือข่ายจะต้องมีการปริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง หรือมีการซื้อซ้ำนั่นเอง

ธุรกิจ เครือข่ายขายตรงโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีบังคับ หรือสร้างเงื่อนไข ให้สมาชิก หรือผู้จำหน่ายอิสระมีการซื้อสินค้าเป็นประจำทุกเดือน จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่จะกำหนด แม้ว่าสมาชิกจะต้องการหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีการซื้อซ้ำเกิดขึ้นในองค์กร

“จอยแอนด์คอยน์” หรือ “เจริญโอสถฯ” เลือก ใช้วิธีที่ให้ความพึงพอใจ กับผู้จำหน่ายอิสระที่ทำธุรกิจ และผู้จำหน่ายอิสระที่เป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น เพื่อสะสมคะแนนรับผลตอบแทน โดยไม่จำเป็นต้องรักษายอด โดย บริษัทฯ จะใช้วิธีจูงใจในเรื่องของผลตอบแทน ในรูปแบบสะสมคะแนน และจำนวนสินค้าที่มีให้เลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในองค์กรจึงเกิดการซื้อซ้ำอย่างเป็นธรรมชาติ และยั่งยืน

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการซื้อซ้ำในแผนบาลานซ์ทีม

หลัก การคือ เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนจนครบ 3,825PV เป็นระดับทอง(GD)แล้ว การซื้อสินค้าในแผน บาลานซ์ทีมครั้งต่อไป ระบบจะแจ้งให้สมาชิกทำการเปิดหน่วยที่ 2 โดยจะนำมาต่อทางฝั่งซ้าย หรือฝั่งขวาก็ได้ เพื่อสะสมคะแนนไว้จนครบ 3,825PV โดยคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คะแนนใน 425PV แรกจะนำไปคำณวนในแผน ทวินเน็ทเวิร์ค(Twin Network) และอีก 3,400PV จะนำมาคำนวณในแผน บาลานซ์ทีม(Balance Team)

การเปิดหน่วยที่ 2 ของสมาชิกยังเป็นรหัสเดิม ไม่ต้องเสียค่าสมัครอีก ซึ่งในแต่ละรหัสจะสามารถเปิดหน่วยเพื่อซื้อสินค้าในแผนบาล้านทีมได้มากถึง 15 หน่วย

เมื่อ หน่วยที่ 2 ของสมาชิก มีคะแนนสะสมครบ 3,825PV คะแนนจะเก็บไว้เพื่อมาคำนวณในแผนบาลานซ์ทีมทางฝั่งซ้าย 3,400PV หรือเท่ากับ 1 หน่วย และเมื่อมีการซื้อสินค้าซ้ำอีกก็จะเปิดหน่วยที่ 3 ไว้ทางฝั่งขวา และสะสมคะแนนต่อไป เมื่อทางฝั่งขวา มีคะแนนสะสมจนเป็น GD ทางฝั่งขวาก็จะมีคะแนน 3,400PV หรือเท่ากับ 1 หน่วยเช่นกัน

เมื่อ คะแนนทางฝั่งซ้ายมี 3,400PV หรือ 1 หน่วย ฝั่งขวามี 3,400PV หรือ 1 หน่วย ระบบจะทำการจ่ายผลตอบแทน คิดเป็น 1 คู่ เท่ากับ 1,000 บาท

หาก สมาชิกมีการซื้อสินค้าซ้ำบ่อยๆ เมื่อครบทุกๆ 3,825PV ระบบก็จะให้เปิดหน่วยใหม่อีก เราสามารถสะสมคะแนนเพื่อรับผลตอบแทนในแผนบาลานซ์ทีมได้อีก ยิ่งสะสมคะแนนได้เร็วเท่าไหร่ สมาชิกก็จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเร็วขึ้นด้วย

ในแต่ละหน่วยเมื่อมีคะแนนครบ 3,825PV จะได้รับสิทธิเป็นระดับทอง(GD) สามารถสะสมคะแนนเพื่อรับผลตอบแทนในแผนบาลานซ์ทีมเช่นเดียวกับรหัสแรก เปรียบได้กันเป็นศูนย์ธุรกิจที่ 2-3-4 ได้เลย ดังน้นการซื้อซ้ำของสมาชิกจะเป็นการทวีค่าของการสะสมคะแนนในแผนบาลานซ์ทีมด้วย

ตัวอย่าง ในรูปด้านบนแสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการซื้อซ้ำโดยการเปิดหน่วยที่ 6 และ 7 ตามลำดับ ระบบจะทำการคำนวณผลตอบแทนกลับคืนมามากขึ้นด้วย เพราะไม่ได้มีแค่รหัสแรกที่ได้ ศูนย์ธุรกิจที่ 2 และ 3 ก็ได้รับด้วยเช่นกัน จึงเป็นการจูงใจให้สมาชิกมีการซื้ำอซ้ำที่มากขึ้น เนื่องจากจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องบังคับให้รักษายอดแต่อย่างใด

สมาชิก ที่ไม่ได้ทำธุรกิจแต่มีการปริโภคสินค้ามาก จะได้รับประโยชน์จากระบบบาลานซ์ทีมนี้เท่าเทียมกับสมาชิกที่ทำธุรกิจเลยที เดียว จะแตกต่างกันตรงที่มีคะแนนสะสมเพื่อรับผลตอบแทนเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการให้ประโยชน์กับสมาชิกทั้งที่ทำธุรกิจ และไม่ได้ทำธุรกิจได้เท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม แถมยังจูงใจให้มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ประกอบกับ บริษัทฯมีสินค้าให้เลือกปริโภคมากมายหลายประเภท จึงส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามธรรมชาติ

ตัวอย่างที่สอง การซื้อสินค้าในแผนบาลานซ์ทีม และทวินเน็ตเวิร์ค

ตัวอย่าง นี้ สมมุติกรณี “นายแดง” เป็นสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือยังไม่พร้อมทำธุรกิจ แต่เนื่องด้วยระบบจะสร้างสายงานเพียง 2 สายงานจึงเป็นไปได้ที่เครือข่ายที่เกิดจากการทำงานของทีมงานด้านบนนำมาต่อ เป็นสายงานนึงและมีการเจริญเติบโตมากขึ้น “นายแดง” จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนด้วยเช่นกัน

จาก รูปด้านบนเครือข่ายทั้งหมดที่เป็นสายงานของ “นายแดง” จะเก็บคะแนนให้ “นางแดง” ด้วยเช่นกัน ผลประโยชน์อันดับแรก คือแผนทวินเน็ตเวิร์ค ซึ่งแม้มีสายงานโตข้างเดียวก็มีสิทธิรับผลตอบแทนได้เช่นเดียวกัน

ใน กรณีที่สายงานด้านซ้ายมีคะแนนเก็บมากอยู่แล้ว เพียงแค่ซื้อสินค้าสะสมคะแนนในแผนบาล้านทีมโดยเปิดหน่วยที่ 2 ทางฝั่งขวา เมื่อมีคะแนนในแผนบาล้านทีมครบ 3,400PV “นายแดง” จะได้รับ 1,000 บาททันที

หากมีการซื้อซ้ำอีก(ตามรูป) ผลตอบแทนก็จะทวีคูณมากขึ้น จากการที่ หน่วยที่ 2 กลายเป็น GD ซึ่ง ถือเป็น ศูนย์ธุรกิจด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีการซื้อสินค้าโดยเปิด หน่วยที่ 3 และ 4 ภายใต้ศูนย์ธุรกิจที่ 2 ก็จะเก็บคะแนนให้ด้วย

จาก ระบบแผนจ่ายผลตอบแทนที่ยืดหยุ่น และระบบรองรับสินค้าที่หลากหลาย ให้ความเสมอภาคทั้งสมาชิกที่ทำเป็นธุรกิจ และสมาชิกปริโภคสินค้า หรือทำเป็นอาชีพเสริม บริษัท “จอยแอนด์คอย” จึงให้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ได้พบกับ โอกาสทางธุรกิจที่ เป็นไปได้ และทำง่ายที่สุด กับคำกล่าวที่ว่า “ทำง่าย ได้จริง และมั่นคง”
Advertisements

About earngearng

เป็นคนสดใส คิดในสิ่งที่ดีๆ ตลอด จิตใจอ่อนโยน รักเพื่อนฝูง ไม่ได้เป็นปาร์ตี้เกิร์ลสักเท่าไหร่ เพราะชอบให้เวลากับครอบครัวซะมากกว่า..

Posted on ตุลาคม 31, 2010, in แผนการตลาด and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: