การจ่ายค่าตอบแทน


เมื่อสมัครเป็นสมาชิก จะได้รับคู่มือดำเนินธุรกิจ แค็ตตาล็อกสินค้า รหัสสมาชิก และ รับสินค้าโปรโมชั่นจากบริษัท ฟรี 1 ชิ้น

ข้อมูล การสมัคร คะแนนสะสม องค์กร หรือแม้กระทั่งบันทึกการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด สมาชิกสามารถเข้าดูได้จากทางเวบไซต์ของทางบริษัทได้ตลอดเวลา
สมาชิก สามารถใช้ ศูนย์ หรือสาขาของบริษัท ห้องประชุม สถานที่ และการอำนวยความสะดวกจาก ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์หรือสาขาได้ทั่วประเทศ และีมีสิทธิเข้าร่วมอบรม งานสัมนาต่าง ที่บริษัทจัดขึ้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเริ่มต้นแผนการตลาดของบริษัท

เมื่อเป็นสมาชิก(Distributer) สามารถ ซื้อสินค้าใช้ในราคาสมาชิก และได้ส่วนลด(CV) เมื่อซื้อสินค้าที่สาขาจอยมาร์ททั่วประเทศ แล้วยังสามารถซื้อไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีก ซึ่งจะมีกำไรอยู่ที่ 20-30% ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าจะได้คะแนน(PV) เก็บสะสมไว้เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทน และเลื่อนเป็นผู้จำหน่ายระดับเงิน และระดับทอง

  1. เมื่อสะสมคะแนนถึง 2,125PV จะเป็น ผู้จำหน่ายระดับเงิน(Silver Distributer) มีสิทธิรับผลตอบแทนจากแผนบาลานซ์ทีมสูงสุด 7,500 บาท/ต่อวัน/ต่อรอบ หรือสูงสุด 225,000 บาท/ต่อเดือน
  2. เมื่อสะสมคะแนนครบ 3,825PV จะเป็น ผู้จำหน่ายระดับทอง(Gold Distributer) มีสิทธิรับผลตอบแทนจากแผนบาลานซ์ทีมสูงสุด 15,000 บาท/ต่อวัน/ต่อรอบ หรือสูงสุด 450,000 บาท/ต่อเดือน

สมาชิก สามารถสร้างเครือข่ายโดยแนะนำสมาชิกติดตัวได้เพียง 2 คน หรือ 2 สายงาน ต่อ 1 ศูนย์ธุรกิจ ส่วนสมาชิกที่แนะนำเข้ามาทีหลังจะนำไปต่อยังชั้นถัดไป เป็นการช่วยเหลือทีมงานด้วย เมื่อเราเป็นผู้จำหน่ายระดับเงิน SD(Silver Distributer) หรือผู้จำหน่ายระดับทอง GD(Gold Distributer) คะแนน ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าในแผนบาลานซ์ทีมของสมาชิกในเครือข่ายของเราทั้ง หมดไม่จำกัดชั้นลึก จะถูกเก็บไว้ เพื่อนำไปคำนวณผลตอบแทนในแผน บาลานซ์ทีม(Balance Team)

การรับรายได้ในแผนบาลานซ์ทีม

ไม่ ว่าทีมงานฝั่งซ้าย หรือทีมงานฝั่งขวา เมื่อมีคะแนนครบทุกๆ 3,400PV จะนับเป็น 1 หน่วย ถ้่าหากทีมงานฝั่งซ้ายมีคะแนนครบ 3,400PV หรือเท่ากับ 1 หน่วย และทีมงานทางฝั่งขวามีคะแนนครบ 3,400PV หรือเท่ากับ 1 หน่วย ระบบจะจับคู่ ซ้ายกับขวา ได้เท่ากับ 1 คู่ จึงจะจ่ายผลตอบแทนให้เรา 1,000 บาท ต่อการจับคู่ 1 คู่ เรียกว่าแผนจับคู่จ่าย หรือ แผนบาลานซ์ทีม(Balance Team) โดย จะมีการคำนวนจ่ายผลตอบแทนทุกวัน และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วัน ยกตัวอย่างหากวันไหนระบบสามารถจับคู่ได้ 7คู่ สองวันถัดไปก็รับผลตอบแทน 7,000 บาท (ยังไม่ถูกหักภาษีรายได้ 5% และค่าโอนครั้งละ 20บาท ส่วนต่างจังหวัด 30บาท)

ระบบ จะสะสมคะแนนเพื่อจับคู่ไปเรื่อยๆ หากคะแนนทางฝั่งไหนมาก่อนก็จะถูกเก็บไว้ เพื่อรอจับคู่กับอีกฝั่งในวันต่อๆ ไปไม่มีกำหนด ซึ่งจะเก็บคะแนนไว้ให้ 51,000PV หรือ เท่ากับ 15 หน่วยในแต่ละวัน หรือจนกว่าจะจับคู่ครบ 15 คู่ ระบบก็จะเริ่มเก็บคะแนนใหมไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเราจึงสามารถรับรายได้จากแผนบาลานซ์ทีมได้ทุกวัน สูงสุดวันละ 15,000 บาืท หรือ สูงสุดเดือนละ 450,000 บาท เลยทีเดียว รายได้จากแผนบาลานซ์ทีมนี้ไม่ต้องรักษายอด เพียงแต่เป็นผู้จำหน่ายระดับเงิน SD หรือระดับทอง GD เท่านั้น ก็มีสิทธ์รับรายได้ตลอดไป ชั่วลูกชั่วหลาน เหลน โหลน เลยทีเดียว

การขึ้นตำแหน่งเพื่อรับค่าบริหารรายเดือน

นอกจากการสะสมคะแนนเพื่อจับคู่จ่ายในแผนบาลานซ์ทีมแล้ว คะแนนทั้งหมดยังจะสะสมนับคะแนนขึ้นตำแหน่ง MDP เพื่อรับค่าบริหารรายเดือน ได้อีกด้วย โดยระบบจะเริ่มนับคะแนนนับตั้งแต่วันที่เราได้เป็นผู้จำหน่ายระดับทอง หรือ GD (ผู้ จำหน่ายทั่วไป D และผู่จำหน่ายระดับเงิน SD ระบบจะไม่นับให้) เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วจะได้ค่าบริหารรายเดือนตลอดไป ชั่วลูกชั่วหลาน เหลน โหลน เลยทีเดียว โดยไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้น

  • ตำแหน่ง เมเนเจอร์(Manager Distributer) ใน แผนบาลานซ์ทีม จะต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายครบ 600 หน่วย (1หน่วย=3,400PV) และคะแนนทางฝั่งขวาครบ 600 หน่วย รับค่าบริหารรายเดือนในสัดส่วน 1 หุ้น หรือไม่เกิน 15,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
  • ตำแหน่ง ไดเร็คเตอร์(Director Distributer) ใน แผนบาลานซ์ทีม จะต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายครบ 1,800 หน่วย (1หน่วย=3,400PV) และคะแนนทางฝั่งขวาครบ 1,800 หน่วย คะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่งเมเนเจอร์ โดยไม่ได้ตัดทิ้งใดๆ รับค่าบริหารรายเดือนในสัดส่วน 3 หุ้น หรือไม่เกิน 50,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
  • ตำแหน่ง เพรสซิเด้น (President Distributer) ใน แผนบาลานซ์ทีม จะต้องมีคะแนนสะสมทางฝั่งซ้ายครบ 4,200 หน่วย (1หน่วย=3,400PV) และคะแนนทางฝั่งขวาครบ 4,200 หน่วย คะแนนจะนับต่อจากที่ได้ตำแหน่งไดเร็คเตอร์ โดยไม่ได้ตัดทิ้งใดๆ รับค่าบริหารรายเดือนในสัดส่วน 7 หุ้น หรือไม่เกิน 100,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
ค่า บริหารรายเดือนคิดจาก 4.5% ของยอด PV รวมทั่วประเทศในเดือนนั้นๆ ส่วนจำนวนหุ้นคิดจาก จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้จำหน่ายที่ขึ้นตำแหน่ง MDP ทั้งหมดรวมกัน การจ่ายจะจ่ายเป็นสองส่วนคือ 50% แรกจ่ายตามตำแหน่งโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนอีก 50% หลัง จะจ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้ในแผน บาลานซ์ที่มตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง ดังนั้นคนที่ขยัน และสร้างธุรกิจอย่างถูกต้อง จะได้รับค่าบริหารรายเดือนที่มากขึ้นด้วย
Advertisements

About earngearng

เป็นคนสดใส คิดในสิ่งที่ดีๆ ตลอด จิตใจอ่อนโยน รักเพื่อนฝูง ไม่ได้เป็นปาร์ตี้เกิร์ลสักเท่าไหร่ เพราะชอบให้เวลากับครอบครัวซะมากกว่า..

Posted on ตุลาคม 31, 2010, in แผนการตลาด and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: