นิกร บังเมฆ ผู้พลิกชะตาชีวิต…จากดินสู่ดาว


“ นิกร Hot Power เราจะจับมือกันสู้ไปสู่ความสำเร็จ เพียงคุณตัดสินใจ ที่นี่มีสูตรสำเร็จไว้ให้คุณ”

ความสำเร็จเป็นของคู่กับผู้กล้า จงทุ่มเทให้ถึงที่สุด มนุษย์ทุกคนต้องให้สติของตัวเองเพื่อทำงานให้กับตนเองและเพื่อเป็นเจ้าของ ชีวิตตนเอง จงตื่นขึ้นมาเอาความสามารถที่แท้จริงของตัวเองออกมาใช้ เพราะบางครั้งเราอาจคิดย้อนไปว่า ถ้าวันนั้นเราตัดสินใจทำก็ดีหรอก ถ้าวันนั้นเราเชื่อเพื่อนก็ดีหรอก ถ้าเราเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนั้นก็สบายไปแล้ว การลงมือทำวันนี้ย่อมดีกว่าวันพรุ่งนี้ โอกาสมีไว้สำหรับผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จเท่านั้น
อย่างเช่นคำที่ว่า “นี่คือถนนของชีวิต เอกสิทธิ์เลือกได้ดังใจฝัน พรหมลิขิตเลือกให้ที่ไหนกัน เราเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตเรา”
เฉกเช่นเดียวกับ นิกร บังเมฆ ผู้นำระดับ President บริษัทเจริญโอสถ จำกัด ผู้ที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิต เพราะคิดว่าเกิดเป็นคนใช้ชีวิตให้เต็มคน มีดิ้นรนมีฟันฝ่ามีนึกฝัน ถ้าไม่สู้ก็พ่ายแด้มีแค่นั้น หากเราสู้ก็มีวันถึงเส้นชัย
“ผมเป็นคนจังหวัดน่าน หรือจะเรียกว่าชาวเขาก็ว่าได้ จบการศึกษาปีที่ 6 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งตนเองนั้นมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร แต่ด้วยฐานะทางบ้านค่อนข้างลำบาก ทำให้ไม่ได้เป็นดังที่ฝัน ดังนั้นผมจึงทำงานทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว”
ธุรกิจเครือข่าย…พลิกชะตาชีวิต
ก่อนหน้านั้นผมรู้จักธุรกิจเครือข่ายของต่างชาติ เพราะมีความคิดว่าเราทำไม่ได้ พูดไม่เก่ง แต่เมื่อเข้ามาที่เจริญโอสถ ทำให้ผมรู้สึกประทับใจ ทั้งสินค้า แผนการตลาด ที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นใครสามารถทำได้ง่าย ดังนั้นผมจึงเริ่มศึกษางานอย่างจริงจังและเริ่มลงมือทำงานทันที
“ตอนนั้นผมมาในสภาพชาวเขา ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากกมาย และดูเหมือนยังไม่พร้อมทุกอย่าง ผมจึงค่อยๆ ปรับตัว เริ่มศึกษาสินค้า แผนการตลาด และด้วยใจสู้แล้ว ผมก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ”
แรงบันดาลใจ…ของชีวิต
ในช่วงแรกของการทำงานก็เจอคนปฏิเสธ แต่เมื่อผมเข้ามาศึกษาข้อมูลบริษัท ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น และวางแผนการการทำงานตามรุ่นพี่ ก็อปปี้ทุกอย่าง และที่สำคัญผมได้แรงบันดาลใจจากทางบ้านที่มีฐานะยากจน ดังนั้นผมต้องอดทน มุ่งมั่น เพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
“การทำงานบางครั้งก็มีเหนื่อย ท้อ โดนต่อว่าหรือปฏิเสธกลับมา ซึ่งในช่วงแรกผมก็คิดว่าคงทำอาชีพนี้ไม่ได้ แต่มีคำๆ หนึ่งที่พูดว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ถ้าคุณท้อวันนี้ ถึงจะทำงานอื่นก็ต้องเจออุปสรรคเหมือนกัน”

พลังเครือข่าย…พลังความสำเร็จ
ผมจะช่วยทีมงานให้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุด ช่วยในการวางแผนงาน และให้เข้าประชุม อบรม
ของบริษัท เพื่อให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจ และทำงานได้อย่างถูกต้อง ที่ขาดมิได้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพราะขยายเครือข่าย เหมือนกับปลวกที่ช่วยกันสร้างจอมปลวกที่ใหญ่โต เปรียบเสมือนพลังเครือข่ายที่ทุกคนร่วมกันสร้างมันจะกลายเป็นพลังความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่
นิกร Hot Power
อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต และเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาทำอยู่ว่าอะไรให้ในสิ่งที่ดีที่สุด ธุรกิจเครือข่ายนี้จะให้คุณได้ตามต้องการ ขอคุณมีเพียงความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ นิกร Hot Power เราจะจับมือกันสู้ไปสู่ความสำเร็จ เพียงคุณตัดสินใจ ที่นี่มีสูตรสำเร็จไว้ให้คุณ
ผู้นำต้นแบบ…ที่ดี
ควรจะกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้อง ให้อยู่ในกฎจรรยาบรรณ  และอย่าโจมตีบริษัทอื่น การเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด มีความจริงใจและเราจะก็จะได้ในสิ่งที่ดีสะท้อนกลับมา
นอกจากนี้ผู้นำและคนที่สำเร็จ เขาจะมีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่สำหรับ
คนที่ล้มเหลวแล้ว เกิดจากเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน เพียงแค่เจออุปสรรคนิดหน่อยก็เกิดความท้อถอย และหยุดเดินไปในที่สุด
ขอบคุณ…การตัดสินใจในวันนั้น
ไม่คิดว่าตนเองจะมีวันนี้ได้ ตอนนี้เพื่อนๆ ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดิม ถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจเครือข่าย ผมก็คงไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีในวันนี้ได้ ธุรกิจเครือข่ายพลิกผันชีวิตตนเองมากมาย และทำให้ผมประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความอดทน ขยัน ทุ่มเท ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะของตนเองและทีมงานทุกคน  เราทุกคนจะช่วยกันอย่างเต็มที่ สู้ด้วยใจ โดยมีแรงบันดาลใจและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้ผมประสบความสำเร็จ ณ วันนี้
สิ่งที่ได้รับจากธุรกิจ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง
ณ วันนี้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งอิสรภาพทางด้านการเงิน เวลา และชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งได้มีสังคมกับเพื่อนๆ ในธุรกิจเครือข่าย นอกจากนี้การท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้ผมมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น
เจริญโอสถ…เปิดโอกาสให้คุณ
สำหรับคนที่มองหาโอกาสอยู่ เจริญโอสถพร้อมที่จะต้อนรับคุณก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ ที่ให้ความต้องการของทุกคนได้ อิสรภาพทั้งรายได้ ความมั่นคง สุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญเป็นบริษัทของคนไทย  ในยุคนี้ธุรกิจเครือข่ายถือว่าเป็นโอกาสที่คนกำลังมองหาเพื่อมาเป็นอะไหล่ ให้กับชีวิต ซึ่งสามารถทำความฝันให้คุณเป็นจริงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และในอนาคตจะเติบโตอย่างแน่นอน ถ้าวันนี้คุณไม่เข้ามาก็จะเสียโอกาสไป
ผมขอขอบคุณท่านประธานสมชาย หัชลีฬหา ที่เปิดโอกาสดีๆ ให้กับทุกคน อ.สุรศักดิ์-รสสุคนธ์ วรรณวิภูษิต ผู้แนะนำ ,เพรสซิเด้นท์ อนุรัก-ลาวัลย์ ชลวิสุทธิ์,เพรสซิเด้นท์ ธนกฤต-วรกานต์ อุดมวัฒนะ และทีมงานทุกคน ที่ช่วยให้ผมมีวันนี้ได้

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 130 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2551
Advertisements

About earngearng

เป็นคนสดใส คิดในสิ่งที่ดีๆ ตลอด จิตใจอ่อนโยน รักเพื่อนฝูง ไม่ได้เป็นปาร์ตี้เกิร์ลสักเท่าไหร่ เพราะชอบให้เวลากับครอบครัวซะมากกว่า..

Posted on พฤศจิกายน 10, 2010, in ผู้ประสบความสำเร็จ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: